"หลวงพ่อจีตคู่บ้าน สืบสานประเพณีขึ้นถ้ำ เกษตรกรรมยิ่งใหญ่ เกาะไข่ทะเลงาม เลื่องลือนามค่างแว่น"
 
QRCODE : WWW.CHUMCO.GO.TH
22 กุมภาพันธ์ 2550
:::::::::::::::::::::