ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ธ.ค. 2560
72 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
18 ก.ย. 2560
73 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลชุมโค พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
23 พ.ค. 2560
74 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
16 พ.ค. 2560
75 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 พ.ค. 2560
76 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
27 มี.ค. 2560
77 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
06 มี.ค. 2560
78 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย สมัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
06 มี.ค. 2560
79 แผนการจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
21 ต.ค. 2558
80 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
19 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12