ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
06 มี.ค. 2561
62 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 ก.พ. 2561
63 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ธ.ค. 2560
64 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 ก.ย. 2560
65 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลชุมโค พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
23 พ.ค. 2560
66 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
16 พ.ค. 2560
67 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
16 พ.ค. 2560
68 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 มี.ค. 2560
69 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
06 มี.ค. 2560
70 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย สมัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
06 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11