ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 ก.ย. 2561
52 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายสมบูรณ์สุข - ปากคลอง ม.13 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
30 ส.ค. 2561
53 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย14 ม.8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 ส.ค. 2561
54 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบอน - คลองวังช้าง ม.3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 ส.ค. 2561
55 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย - คลองวังช้าง ม.10 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ส.ค. 2561
56 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
04 ก.ค. 2561
57 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 มิ.ย. 2561
58 ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสด โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีน สายซอย 17 หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 มิ.ย. 2561
59 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 เม.ย. 2561
60 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11