ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ก.พ. 2561
42 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 ธ.ค. 2560
43 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ก.ย. 2560
44 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลชุมโค พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 พ.ค. 2560
45 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
16 พ.ค. 2560
46 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 พ.ค. 2560
47 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
27 มี.ค. 2560
48 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 มี.ค. 2560
49 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย สมัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 มี.ค. 2560
50 แผนการจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9