ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 มี.ค. 2563
32 ประกาศใช้กฎบัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 ม.ค. 2563
33 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปี2563 และแผนตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี2563-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
06 ม.ค. 2563
34 ประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 ธ.ค. 2562
35 รายงานแนบท้ายประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ธ.ค. 2562
36 ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 พ.ย. 2562
37 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 ต.ค. 2562
38 ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 ส.ค. 2562
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
07 ส.ค. 2562
40 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11