ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายสมบูรณ์สุข - ปากคลอง ม.13 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 ส.ค. 2561
32 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย14 ม.8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 ส.ค. 2561
33 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบอน - คลองวังช้าง ม.3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ส.ค. 2561
34 ประกาศแจ้งตรวจรับงานจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทราย - คลองวังช้าง ม.10 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ส.ค. 2561
35 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ก.ค. 2561
36 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 มิ.ย. 2561
37 ประกาศ แจ้งตรวจรับพัสด โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีน สายซอย 17 หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 มิ.ย. 2561
38 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 เม.ย. 2561
39 รายงารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 มี.ค. 2561
40 ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9