ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ก.พ. 2564
22 โครงการ “คนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
138
27 ต.ค. 2563
23 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ดาวน์โหลดเอกสาร
126
21 ต.ค. 2563
24 เทศบาลตำบลชุมโค ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
19 ต.ค. 2563
25 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2563
26 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 ก.ย. 2563
27 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ก.ย. 2563
28 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
28 เม.ย. 2563
29 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
28 เม.ย. 2563
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11