ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 ก.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ส.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ส.ค. 2564
4 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ก.ค. 2564
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ก.ค. 2564
6 ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ก.ค. 2564
7 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ก.ค. 2564
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ก.ค. 2564
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง 2564-2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 มิ.ย. 2564
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12