ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 พ.ค. 2565
2 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 เม.ย. 2565
3 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 เม.ย. 2565
4 ประกาศ การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 เม.ย. 2565
5 ประกาศ การขยายและเลื่อนกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 ก.พ. 2565
6 ประกาศ กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ม.ค. 2565
7 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/ภ.ด.ส.๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ม.ค. 2565
8 ประกาศ การขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 ม.ค. 2565
9 ประกาศ ของดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
23 ธ.ค. 2564
10 ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13