ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
28 เม.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 เม.ย. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 เม.ย. 2563
4 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 มี.ค. 2563
5 ประกาศใช้กฎบัตร ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 ม.ค. 2563
6 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปี2563 และแผนตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี2563-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ม.ค. 2563
7 ประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ธ.ค. 2562
8 รายงานแนบท้ายประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ธ.ค. 2562
9 ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 พ.ย. 2562
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9