ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการ “คนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ต.ค. 2563
2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 ต.ค. 2563
3 เทศบาลตำบลชุมโค ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 ต.ค. 2563
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ต.ค. 2563
5 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ก.ย. 2563
6 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 ก.ย. 2563
7 ประกาศ เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 เม.ย. 2563
8 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 เม.ย. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9