ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
3
02 มี.ค. 2564
2 ประกาศรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย 2564 ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 ก.พ. 2564
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมโค และนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ก.พ. 2564
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ก.พ. 2564
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 ก.พ. 2564
6 โครงการ “คนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
71
27 ต.ค. 2563
7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ต.ค. 2563
8 เทศบาลตำบลชุมโค ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 ต.ค. 2563
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10