ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น หลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ...
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ... ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง แบนเนอร์ "การจัดทำร่างกฎหมาย"
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน