ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลชุมโค ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
พร้อมใจอนุรักษ์ขนบประเพณีวัฒนธรรม แต่งผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ผ้าพื้นเมืองไปลอยกระทงกันนะคะ
หมายเหตุ : เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงขอให้ผู้มาร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และเว้นระยะห่างในการลอยกระทง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน