ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลชุมโค
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 208 คน