ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลชุมโค กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค สมัยประชุมสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน