ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี
  รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี
จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ของทุกปี
ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 341 คน