ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลชุมโคให้ประชาชนรับฟังการประชุมสภาฯ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลชุมโค กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมโค
จึงขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน