ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค
  รายละเอียด : ด้วยสภาเทศบาลตำบลชุมโค จะมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโคในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ เข้าร่วมประชุมกันตามเวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

QQpulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน