ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมโค  โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้


1.  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน ๘,๙๔๙,๘๐๐  บาท  ดังนี้  ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองอาบน้ำช้าง - ช่องมุด งบประมาณ 4,000,000  บาท  ก่อสร้างถนนลาดยางสายโป่งแดงยายไอ๋ 2,765,000  บาท ก่อสร้างถนนลาดยางซอยศรีประเสริฐ ม.6 750,000  บาท ซ่อมแซมถนนลาดยางโป่งแดง - ยายไอ๋ 186,000  บาท  ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 257,800  บาท ก่อสร้างระบบประปา ม.5 691,000  บาท สนับสนุนน้ำมันเชื้องเพลิงในการขุดลอกคอล สระน้ำสาธาณณะ 300,000  บาท


 QQPULSA
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 366 คน