กิจกรรม : โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔รายละเอียด :
    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลชุมโค จัดโครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๗ วัน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางทะเลในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมโค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจัดตั้ง ๑ ด่านชุมชน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังช้าง หมู่ที่ ๔ และ ๒ จุดบริการประชาชน ได้แก่ บริเวณอ่าวทุ่งซาง หมู่ที่ ๕ และ จุดชมวิวแหลมแท่น หมู่ที่ ๑ 

 

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**